Pár slov o kraniosakrální terapii....

Co je kraniosakrální terapie ?

Jedná se o jemnou dotekovou metodu. Terapeut jemným dotekem naváže kontakt s kraniosakrálním systémem. Poté díky vytvoření klidového pole umožní aktivaci samoozdravných procesů v těle. Působení kraniosakrální terapie se projevuje jako celkové vyklidnění s pocitem uvolnění a prohloubení dechu. Cílem terapie je opětovné navázání kontaktu se svým tělem a naslouchání jeho potřebám. Navrací nás k sobě, ke své podstatě.Kraniosakrální systém se rozprostírá v těle od lebky, podél páteře až po kost křížovou, souvisí s pohybem mozkomíšního moku. Součástí systému je i mozek a páteřní mícha, tudíž ovlivňuje i fungování centrální nervové soustavy a veškeré další procesy v těle.

Více informací o kraniosakrální terapii, stránky terapeutky Inky Tiché: www.kranio-ostrava.cz

Co je somatic experiencing?

Zjednodušeně jde o propojení mysli a těla s cílem uvolnění stresu z těla. Vzhledem ke svému zaměření na uzemnění a všímavost může být tato terapie účinnou možností pro každého, kdo chce získat více kontaktu se sebou samým a svými životními zkušenostmi. Mnoho lidí, kteří zažili trauma, se mohou oddělit nebo odpojit od svého těla. Somatické prožívání jim pomáhá lépe si uvědomovat své vnitřní prožívání. Pomáhá léčit post-traumatický stres a účinky jiných duševních poruch. Tento typ terapie propojuje mysl a tělo. Umožňuje lidem znovu zregulovat nervový systém a zabránit tomu, aby byl neustále v těle aktivován stav - boj o přežití, když se spustí vzpomínky na trauma.

Co je pesso boyden?

Pesso boyden je založena na předpokladu, že každý z nás má v sobě, již od početí, očekávání, že jeho potřeby budou adekvátně naplněny. Například pokud bude mít miminko hlad, dostane najíst. A aby byla interakce uspokojena naplno neboli byla plně adekvátní, dostane miminko jídlo pro ně vhodné a zdravé, tedy nejlépe mateřské mléko. Dále, dostane potřebné množství, ani moc, ani málo. Dostane najíst tehdy, když potřebuje, ani později, ani dřív. A ke všemu na ně bude maminka milá a nebude zpruzená, že je noc a zase ji budí. Pokud v životě většinou nacházíme (dostáváme) to, co potřebujeme, můžeme se plně rozvinout v tělesně i psychicky zdravého jedince.Součástí naší genetické výbavy jsou ideální obrazy toho, jak máme naplnění potřeb zažít. Důležité je, že se naplnění potřeb děje právě ve vztazích. To v jaké míře byly v dětství naplňovány naše potřeby ovlivňuje naše potřeby a očekávání, které vkládáme do vztahů v dospělosti. 

 

Při setkání kombinuji prvky z těchto terapeutických metod tak, aby klient zůstal po terapii v příjemném rozpoložení. Respektuji potřeby jeho těla, probíhající procesy doprovázím z úrovně pozorovatele a vytvářím pole podpory, přijetí a pochopení pro probíhající proces.