Pár slov o kraniosakrální terapii....

Kraniosakrální terapie Jedná se o jemnou dotekovou metodu. Terapeut jemným dotekem naváže kontakt s kraniosakrálním systémem. Poté díky vytvoření klidového pole umožní aktivaci samoozdravných procesů v těle. Působení kraniosakrální terapie se projevuje jako celkové vyklidnění s pocitem uvolnění a prohloubení dechu. Cílem terapie je opětovné navázání kontaktu se svým tělem a naslouchání jeho potřebám. Navrací nás k sobě, ke své podstatě.Kraniosakrální systém se rozprostírá v těle od lebky, podél páteře až po kost křížovou, souvisí s pohybem mozkomíšního moku. Součástí systému je i mozek a páteřní mícha, tudíž ovlivňuje i fungování centrální nervové soustavy a veškeré další procesy v těle.

Somatic experiencing.Zjednodušeně jde o propojení mysli a těla s cílem uvolnění stresu z těla. Vzhledem ke svému zaměření na uzemnění a všímavost může být tato terapie účinnou možností pro každého, kdo chce získat více kontaktu se sebou samým a svými životními zkušenostmi. Mnoho lidí, kteří zažili trauma, se mohou oddělit nebo odpojit od svého těla. Somatické prožívání jim pomáhá lépe si uvědomovat své vnitřní prožívání. Pomáhá léčit post-traumatický stres a účinky jiných duševních poruch. Tento typ terapie propojuje mysl a tělo. Umožňuje lidem znovu zregulovat nervový systém a zabránit tomu, aby byl neustále v těle aktivován stav - boj o přežití, když se spustí vzpomínky na trauma.

Pesso boyden je založena na předpokladu, že každý z nás má v sobě, již od početí, očekávání, že jeho potřeby budou adekvátně naplněny. Například pokud bude mít miminko hlad, dostane najíst. A aby byla interakce uspokojena naplno neboli byla plně adekvátní, dostane miminko jídlo pro ně vhodné a zdravé, tedy nejlépe mateřské mléko. Dále, dostane potřebné množství, ani moc, ani málo. Dostane najíst tehdy, když potřebuje, ani později, ani dřív. A ke všemu na ně bude maminka milá a nebude zpruzená, že je noc a zase ji budí. Pokud v životě většinou nacházíme (dostáváme) to, co potřebujeme, můžeme se plně rozvinout v tělesně i psychicky zdravého jedince.Součástí naší genetické výbavy jsou ideální obrazy toho, jak máme naplnění potřeb zažít. Důležité je, že se naplnění potřeb děje právě ve vztazích. To v jaké míře byly v dětství naplňovány naše potřeby ovlivňuje naše potřeby a očekávání, které vkládáme do vztahů v dospělosti. 

Zdrojování stínu, táto technika slouží k poznávání svého nitra, vnímání svých potřeb. Pomáhá nervové soustavě s nahromaděným nábojem v těle. Stín („negativní“ emoce, dětské zranění, neuspokojené potřeby……) si vizualizujeme, vedeme s ním dialog, vyměníme si s ním místo, pokládáme otázky a postupně naplňujeme jeho potřeby. Když stín nasytíme, dochází k pocitu úlevy v těle. Pak jsme připraveni ke změně a k přijetí nových způsobů prožívání životních situací. Všechny změny prociťujeme z úrovně těla . 

 

Při setkání kombinuji prvky z těchto terapeutických metod tak, aby klient zůstal po terapii v příjemném rozpoložení. Respektuji potřeby jeho těla, probíhající procesy doprovázím z úrovně pozorovatele a vytvářím pole podpory, přijetí a pochopení pro probíhající proces.