Hlavní stránka

Při našem setkání požívám techniky získané na těchto kurzech:

Kraniosakrální terapie I - III

Zralá komunikace - práce se Somatic Experiencing a Pesso Boyden

Kvantový přepis v lymbickém systému

Rodinné konstelace

Cykly čakrových meditací

Kurz vysoké autonomie

Empatický přístup a psychohygiena

Komunikační typy 

 

Těším se na naše setkání,        

                                                                                                                                             Karina