Ceny terapii

       Sezení v délce trvání cca 1,5 hod. (osobní nebo online)                    - 1000,- Kč

       "Pernamentka" - 5 sezení (po 1,5hod.)                                                 - 4000,- Kč (800,- Kč/sezení)

       Sezení v délce cca 1 hod. (pro děti)                                                      - 500,- Kč/osoba

       Skupinové setkání na dané téma (cca 4 hodiny)                                 - 700,- Kč/osoba

       (Kapacita nerovové soustavy, Klidová - komfortní zóna, Citové vazby v rodině, Zrcadlení ve vztahu, Komunikace potřeb   v partnerství, Jak odpouštět, Umění nejen dávat, ale i přijímat  ..... ) 

        Cyklus 10 setkání na téma "Klíč k prožívání" (cca 40 hod.)             - 5000,- Kč/osoba  

        (Výcvik v oblasti rozpoznání a komunikování svých potřeb z úrovně těla vč. uvolňování energetických a emočních                   nábojů z těla, navyšování vibrací a posun do vyšších pater emoční stupnice)